Laughing Giraffe Queens Of Hearts      

Go Back   Laughing Giraffe > LAUGHING GIRAFFE > GUIDELINES/RICHTLIJNEN
FAQ Members List Calendar Mark Forums Read

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 16th February 2009, 10:24 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
chief nitwit/chef beweter
 
Join Date: Feb 2006
Location: Brooklyn, NY
Posts: 3,351
Default Basic Information/Basisinformatie

Introducing oneself is not obligatory, but neccessary if you want to post anywhere else on the forum.
Zich voorstellen is niet verplicht, maar wel noodzakelijk als je ergens anders in het forum wilt posten.

Last edited by Helen : 30th October 2009 at 12:48 AM.
Reply With Quote
  #2  
Old 16th February 2009, 10:26 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
chief nitwit/chef beweter
 
Join Date: Feb 2006
Location: Brooklyn, NY
Posts: 3,351
Default

Being civil is expected.
Beleefdheid wordt verwacht.

Last edited by Helen : 16th February 2009 at 10:40 PM.
Reply With Quote
  #3  
Old 16th February 2009, 10:29 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
chief nitwit/chef beweter
 
Join Date: Feb 2006
Location: Brooklyn, NY
Posts: 3,351
Default

Different sections may have their own rules, so read them first.
Verschillende secties kunnen hun eigen regels hebben, lees deze alstublieft ook.

Last edited by Helen : 16th February 2009 at 10:40 PM.
Reply With Quote
  #4  
Old 16th February 2009, 10:30 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
chief nitwit/chef beweter
 
Join Date: Feb 2006
Location: Brooklyn, NY
Posts: 3,351
Default

This forum is for sharing and gaining information so members cannot offer items for sale. If a member has extras use the HET RUILCENTER - THE TRADING CENTER but follow the rules there.
Dit forum is bedoeld om informatie te verkrijgen en te delen, dus mogen leden geen artikelen verkopen. Als je iets over of dubbel hebt kun je het ruilcenter gebruiken; hou je je ook daar aan de regels.

Last edited by Helen : 6th September 2009 at 02:37 PM.
Reply With Quote
  #5  
Old 16th February 2009, 10:36 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
chief nitwit/chef beweter
 
Join Date: Feb 2006
Location: Brooklyn, NY
Posts: 3,351
Default

All registered members can have a total of 150 private messages (PMs) in total.
Alle geregistreede leden kunnen maximaal 150 privé boodschappen (PM's) bewaren.
Reply With Quote
  #6  
Old 16th February 2009, 10:36 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
chief nitwit/chef beweter
 
Join Date: Feb 2006
Location: Brooklyn, NY
Posts: 3,351
Default

EDIT time is 5 minutes - then the button disappears
Correctietijd is 5 minuten, daarna verdwijnt de "edit" knop
Reply With Quote
  #7  
Old 16th February 2009, 10:37 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
chief nitwit/chef beweter
 
Join Date: Feb 2006
Location: Brooklyn, NY
Posts: 3,351
Default

AVATARS - If you have an avatar (50x50pixels) on another forum and want to use it. Thanks to Playmofire here are instruction on how to do it.
Avatars- als je een avatar (50x50pixels) hebt op een ander forum en je wilt die gebruiken, zijn hier dankzij Playmofire de instructies om het te doen:

Go to the other place and find one of your posts or your user CP and right click on your avatar. Then click "save as" and save to your desktop. Then come to LG and click on CP and then "edit avatar" and select "custom avatar".. Click on the browse option, select your avatar and then upload it.
Ga naar het andere forum en open één van je posts of je "user cp", en druk op de rechtermuisknop. Gebruik daarna "opslaan als" en bewaar het op je desktop. Ga dan naar LG, klik op CP en dan "edit avatar", en selecteer "custom avatar". Klik op "bladeren", zoek je avatar en upload deze.

Last edited by Helen : 24th September 2009 at 11:49 PM.
Reply With Quote
  #8  
Old 16th February 2009, 10:37 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
chief nitwit/chef beweter
 
Join Date: Feb 2006
Location: Brooklyn, NY
Posts: 3,351
Default

SIGNATURES may be deleted, changed or modified if they seem to be for commericial enterprises.
HANDTEKENINGEN kunnen verwijderd, veranderd of gewijzigd worden als ze tot commerciële ondernemingen blijken te behoren.
Reply With Quote
  #9  
Old 16th February 2009, 10:38 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
chief nitwit/chef beweter
 
Join Date: Feb 2006
Location: Brooklyn, NY
Posts: 3,351
Default

If you want a USER TITLE, please ask the chief nitwit or let it* known what you want it to be. All requests will be seriously considered and discussed among the powers-that-be. There is always the chance that your user title will be altered for some reason - not neccessarily for any reason.
Als je een aangepaste titel wilt, vraag het aub aan de chef betweter of laat het weten aan * wat je als titel wilt. Alle aanvragen zullen serieus bekeken worden, en tussen de gevestigde machten besproken worden. Het is mogelijk dat je gekozen titel een aanpassing krijgt, al dan niet met opgaaf van redenen.
Reply With Quote
  #10  
Old 16th February 2009, 10:38 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
chief nitwit/chef beweter
 
Join Date: Feb 2006
Location: Brooklyn, NY
Posts: 3,351
Default

IMAGE/PICTURE size that you can upload as either a jpeg or gif can't be wider than 900 pixels, but the length has no limit. Well there is a limit, but it's rather big and if you hit it, you will be told and the image won't load - it would be a rather strange image.
Foto's die je kunt opladen (jpeg of gif) kunnen niet breder zijn dan 900 pixels, maar de lengte heeft eigenlijk geen limiet. Er is wel een limiet, maar die is nogal groot; in dat geval zal het systeem je zeggen dat het niet kan laden, het zou ook een vreemde foto moeten zijn.
Reply With Quote
Reply


Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT. The time now is 11:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.