Laughing Giraffe

Laughing Giraffe (http://www.laughinggiraffe.com/index.php)
-   SECRET SANTA (http://www.laughinggiraffe.com/forumdisplay.php?f=123)
-   -   Bubbles13 and Scott's Secret Santa from Saskia (http://www.laughinggiraffe.com/showthread.php?t=2328)

Bubbles13 31st December 2007 02:20 PM

Bubbles13 and Scott's Secret Santa from Saskia
 
1 Attachment(s)
Bubbles13 look the package

Bubbles13 31st December 2007 02:25 PM

3 Attachment(s)
The first ones was for Scott a Pirate with a great treasure from Chocolate money

Bubbles13 31st December 2007 02:33 PM

4 Attachment(s)
Than it was for Bubbles13 A roman Agremensor (landsurveyor):eek: It was Super.
You can see, A big welcome from Bubbles13

Tiermann 31st December 2007 03:25 PM

A very interesting Roman, not at all something I would have thought of making

Erik 31st December 2007 05:16 PM

Quote:

Originally Posted by Tiermann
A very interesting Roman, not at all something I would have thought of making

Yes,very original!!!:smile:

Saskia 1st January 2008 09:30 AM

To be honest, it wasn't my idea either. Bogro gave me the idea and Mr.Painterelf helped me making it.

Bubbles13 1st January 2008 10:27 AM

But i LOVE it:tongue: :tongue: :tongue:

Saskia 1st January 2008 05:55 PM

1 Attachment(s)
Hier is nog wat informatie die Agrimensor hoort.

AGRIMENSOR
De Romeinse legioenen lieten zich op hun veroveringstochten vergezellen door agrimensores (landmeters). Het veroverde grondgebied werd door hen verdeeld onder de veteranen, dekolonisten, de staat en de autochtonen volgens een model van ongeveer 710 x 710 meter of een oppervlakte van ongeveer 50 ha, die vervolgens op haar beurt werd ingedeeld. Zo werd het landschap als het ware in vakken verdeeld over honderdduizenden hectaren. Men noemde deze “centuriatio”. Deze techniek werd toegepast bij elke uitbreiding van het Romeinse Rijk. Dankzij het nemen van luchtfoto’s van Tunesië ontdekte men het bestaan van bijna anderhalf miljoen hectare die volgens het principe van de centuriatio zijn verdeeld. De voornaamste reden van deze activiteit was in de eerste plaats gericht op de voedselvoorziening van de legioenen.
In Orange zijn platen van marmer ontdekt waarop de centuriatio werden afgebeeld. Deze “forma“ waren de basis voor de kadastrale registratie. Ten behoeve van de watervoorziening van de legioenen zetten de agrimensores het tracé uit van aquaducten over tientallen kilometers en zetten zij de tracés uit van de heerbanen waarover de legioenen zich konden verplaatsen. Reeds in die tijd was de Geodesie een belangrijk hulpmiddel in de oorlogsvoering. Toen de garnizoenen veranderden in steden was de voedsel- en watervoorziening en de infrastructuur van wegen reeds gerealiseerd. Uiteindelijk bleek de privatisering van de grond een enorme ondersteuning van het lange bestaan van het Romeinse imperium.


Here is some information that goes with the Agrimensor.

AGRIMENSOR
The Roman legions were, during their conquests accompanied by agrimensors (landsurveyors?).
The conquered area was diveded by them and given to the veterans, the colonists, the state and the locals according tot a model of approximately 710 x 710 meter or a surface of about 50 ha, which in it’s turn was devided. Thus thelandscape was devided in squares over honderds of thousands of acres. These were called “centuriatio”. This way was used at every expansion of the Roman Empire. Thanks to the taking of airfoto’s of Tunesia, the excistence of almost one and a half miljoen acres devided according to the principle of the centuriatio, were discovered. The main reason of this activity was aimed at the foodsupply of the legions.
In Orange plates of marble have been discovered where the centuriatio were visible. These “forma” where the base of cadastral registration. (Sorry for the crude and incomplete translation, maybe some one else can complete it for me).

Disnoke 1st January 2008 10:43 PM

Nice ones and what treasure the pirate has to guard :wink:

Disnoke :tongue:

irnm2001 2nd January 2008 12:54 AM

Very nice customs and thanks for the little history lesson.

Mad Nick


All times are GMT. The time now is 08:31 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.